1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: zdjeciaslaskcieszynski.pl
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Marcin Bagieński Cieszyn 43-400
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: mbagii@wp.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  6. Prowadzenie newslettera


Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.